Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA

1     REKISTERIN NIMI

Moderno e Elegante asiakasrekisteri

2     REKISTERINPITÄJÄ

Nimi :Moderno e Elegante
Verkkosivut: http://www.lahjatuotteet.fi/
Puh. 0400 789 895
Sähköposti: info@lahjatuotteet.fi

2.1   REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi:Leena Rössi
Puh. 0400 789 895
Sähköposti:info@lahjatuotteet.fi

3     HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Moderno e Elegante:n asiakas- ja markkinointitarpeisiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

4     REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina sähköpostiosoite.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

· yhteystiedot (nimi, yritys, postiosoite ja puhelin)

· Lisätiedot

5     REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella tai luovutuksena muista henkilö/yritysrekistereistä.

6     TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7     REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee Moderno e Elegante:n omistamalla tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Tietokonetta säilytetään lukitussa tilassa. Moderno e Elegante huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8     TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9     REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Your Cart